تلاش معاونت برای ارائه ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه در برنامه‌های جدید صندوق نوآوری، نقش نظارتی صندوق بر صندوق‌های پژوهش و فناوری جدی‌تر خواهد شد، گفت: حوزه دانش‌بنیان‌ها نیاز به ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری دارد.

به گزارش آیمدپرس، امروز در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اتفاقات خوبی در صندوق در حال انجام است، افزود: در صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش می‌شود تا از بحث اجرا دور و وارد بحث نظارت شود.

وی در این راستا صندوق های پژوهش و فناوری را بازیگران اصلی در حوزه اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری دانست.

ستاری با تاکید بر اینکه رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در حال تبدیل شدن به یک صندوق توسعه‌ای برای حمایت از شرکت‌های دانشی است، خاطرنشان کرد: حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از هر چیزی احتیاج به ایده‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری دارد، در حالی که ما با یک فضای سنتی سرمایه‌گذاری مواجه هستیم که عموماً بانک‌ها و صندوق‌های مالی تامین سرمایه صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فضای دانش‌بنیان کشور احتیاج به ایده‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری دارد، اظهار کرد: اینکه ما بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را “در حوزه بورس و بیمه” توسعه دهیم، می‌توانیم تغییر جدی در زیست بوم ایجاد کنیم، این‌ها وظایفی است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره جدید به دنبال آن است.

معاون علمی رییس جمهور با اشاره به برنامه‌های جدید صندوق نوآوری گفت: این امر مانع از مسؤولیت متقابلی که صندوق‌های پژوهش و فناوری دارند، نیست، بلکه با این برنامه ها زیر ساخت‌های مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شدت تقویت می‌شود.

ستاری اضافه کرد: این حمایت‌ها مسؤولیت سنگینی را بر دوش صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌ها می‌گذارد، چرا که آنها باید به طور مناسبی بتوانند این سیاست‌ها را در داخل کشور جاری کنند که البته برنامه‌ها نقش نظارتی صندوق نوآوری را بر روی صندوق‌های پژوهش و فناوری جدی‌تر می‌کند و برای این هم قطعاً اتفاقاتی افتاده است.

منبع ایسنا
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع دادن از